Όροι χρήσης

Το wra.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φυσικών ή νομικών πρόσωπων. Το wra.gr δεν έχει καμία σχέση με οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους. Οι υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν οι εν λόγο ιστότοποι παρέχονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι διαχειριστές/ιδιοκτήτες του wra.gr για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες/προϊόντα αυτών των ιστότοπων καθώς και τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι ιστότοποι ακολουθούν.
Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστότοπων.
Εάν ο επισκέπτης του wra.gr αποφασίσει να χρησιμοποιήσει κάποιο σύνδεσμο (link) και να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο αποδέχεται ότι το κάνει αυτό με δική του ευθύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ